Advertenties / Onze sponsors Geen ads!


Als de meesters boos word

Dit is een verhaal uit de categorie SM.
"Vooruit, hoer. . . Lik mijn kut en slobber mijn geil op! " bijt Sylvia het negermeisje toe, dat achter haar op de grond zit. Nona komt onmiddelijk in aktie. Ze schuift tussen Sylvia's benen door om zo voor haar haar meesteres te komen. Het gaat Sylvia echter niet snel genoeg. Meedogenloos heft ze haar zweep op en dient Nona een slag toe. Het meisje krimpt ineen van de pijn.

Ze bijt haar tanden op elkaar, omdat ze weet dat Sylvia haar nog harder slaat, wanneer ze kermt. "Hier. . . Lik! Steek je tong in mijn prut! " gilt Sylvia. Ze rukt haar schaamlippen uiteen, zodat haar kut open komt te staan. Op haar knieen liggend begraaft Nona haar tong in de natte spelonk. . .


Sylvia kreunt zachtjes. Ze kijkt naar het tengere lichaam voor zich. Ze voelt zich als een heerseres wier wil wet is. Nona doet haar best om het haar meesteres naar de zin te maken. Met lange halen laat ze haar tong tussen haar kutkwabben doorglijden. "Je doet het niet goed! " schreeuwt Sylvia plotseling. Ze geeft Nona een schop, zodat deze omrolt. Sylvia's ogen schieten vuur en een gemene grijns komt over haar gezicht. Nona kent haar meesteres en huivert. .

"Zo, dat zal ik moeten bestraffen! " zegt Sylvia tergend langzaam, met een scherpe klank in haar stem. "Wat zal ik deze keer voor een straf bedenken?" laat ze erop volgen. Nona kruipt naar haar meesteres. Ze heft haar armen omhoog en smeekt om genade. Sylvia grijpt haar bij haar kin en trekt deze omhoog. "Genade?" "Ha, je weet dat ik daar niet aan begin. Je bent mijn slavin en je zult je straf ondergaan, slet! " hoont ze. Nog even probeert Nona haar meesteres gunstig te stemmen door opnieuw aan haar spleet te gaan likken. . . Sylvia duwt haar echter van zich af. En ze geniet ervan, dat Nona rilt van angst. Haar kut begint heftig te trekken. Het idee alleen al, dat ze met het weerloze meisje kan doen en laten wat ze wil, doet haar lijf branden van genot. Zoekend kijkt ze om zich heen. Haar oog valt op een bankschroef. "Je tong heeft gezondigd, dus die moet er voor boeten! " snauwt ze. Nona's ogen gaan nog verder open, zodat het oogwit fel tegen haar bruine vel afsteekt.

"Nee. . . Nee. . . Niet dat. . . Niet de klem! " smeekt ze. Sylvia duwt het kermende meisje van zich af en pakt het werktuig. . . . . . "Doe je bek open en steek je tong uit! " roept ze Nona met snerpende stem toe, terwijl ze de klem opendraait. Nona buigt zich voorover om het marteltuig niet te hoeven zien. Een gemene trap tussen haar ribben doet haar omhoog veren. "Open!


" gilt Sylvia. Opnieuw dient ze Nona een schop toe. Met een van pijn vertrokken gezicht opent het negermeisje sidderend haar mond en steekt haar tong uit. Sylvia grijnst. Ze voelt de overwinning in zich. Zonder aarzelen plaatst ze de klem om de tong van haar slavin en begint ze hem aan te draaien. "Zo, die zit! Ik wil eens zien hoeveel uithoudingsvermogen je hebt! " spot ze en draait de klem steeds verder dicht. . .

Nona stuiptrekt. Pijnscheuten trekken door haar mond. Het is alsof haar tong afgerukt wordt, zo wordt ze gemarteld. Tranen van ellende rollen haar over de wangen. Ze tracht zich goed te houden, maar ze kan niet meer. . . Een gesmoorde gil klinkt door het vertrek. Ze graait met haar handen naar haar meesteres om deze van zich af te drukken. Sylvia vindt, dat de klem nu vast genoeg zit. Ze grijpt naar haar kut en begint zich te vingeren, terwjil ze achteruit loopt en het kermende en huilende meisje met zich meesleurt.

Weldra krijgt ze en geweldig orgasme. Ze snikt van genot en laat haar slavin los. . .