Advertenties / Onze sponsors Geen ads!


And your love is a Light

Dit is een verhaal uit de categorie Misc.
In een verhaal is dit niet te vertellen. Het kleine dorpje waar iedereen iedereen kent. Iedereen op iedereen lette. Waar dagelijks alles rustig zijn gangetje ging. Waar men dagelijks achterom keek. Vroeger ja naar vroeger keek. Het was al heel bijzonder dat ik daar woonde. Het had ook weer te maken met vroeger met een soort geschiedenis wat er gebeurd was voor in en net na de oorlog. Ook dat vroeger kwam duidelijker vanaf mijn jeugd naar voren omdat ik als nakomertje ten opzichte van mijn oudste zuster en twee oudere broers meer vrijheden en meer privileges had. Dat mochten wij toen wij zo oud waren nog niet. In het begin had ik niet alleen een vader en een moeder, kindermeisje en meisje voor dag en nacht en een werkster voor de maandag en de vrijdag, maar ook een oudere zuster waarmee ik twaalfjaar verschilde die dus haar moederschap min of meer ook op mij mocht overbrengen. Maar ook twee rotsen van voorbeelden mijn beide oudere broers. Mijn vader was vijftienjaar ouder dan mijn moeder. Ze hoefde niets te doen alleen maar mooie zijn. En ze was ook prachtig. Een beeld schone vrouw lang slank en prachtig gekleed. Als baby was ik al verliefd op haar maar als jochie al helemaal. Niet alleen het grote huis met al van prachtige kamers maar ook de hele inrichting van het statige huis, wanden met prachtige schilderijen de verwarming badkamers en de vele regels die er golden waren bijzonder. Dan het fluisteren van de stille krachten die altijd bestonden, hadden bestaan en nog bestaan. Oorspronkelijk kwam mijn familie uit een min of meer Duitse adellijke familie. Dat verraadde ook de achternaam en de vele voornamen die zowel aan mijn zuster als aan mijn broers en aan mij waren gegeven. Maar ook mijn vader, niet mijn moeder die moest het met een voornaam stellen namelijk Aaltje. Mijn vader had de namen gekregen van zijn ouders Hubertus, Willen, Karel, Frederik, Hendrik. Die laatste naam die hield weer verband met Prins Hendrik een beduidende vernoeming. Vaak struikelde de tongen over de verschillende namen zoals een van mijn zuster Cornelia waar dan nog twee voor en drie namen achter kwamen. Status macht en geld speelden binnen de familie een belangrijke rol. Ze ritselden en regelden alles onderling met de notabelen. In de hele studietijd is het aansluiten bij de studentenvereniging min of meer een noodzaak omdat studievrienden elkaar nooit vergeten, nooit in de steek laten en hun verdere leven na de studie elkaar altijd de bal toe schoppen. Dat is binnen voorname families dus ook zo. Het beste is dat zichtbaar binnen de Universitaire wereld zelf. Waar het College van bestuur, decanen van faculteiten louter en alleen bestaan uit vrienden van vrienden vanuit de studententijd vanuit de studentenverenigingen. Ook binnen commissariaten van grote bedrijven zie je dat terugkomen. Ook in de rechtelijke macht waar een verstrengeling bestaat van macht invloed net zoals die bestaat binnen het Openbaar Ministerie. Soms stootten journalisten op die verbondenheid, schrijven daarover en langzaam maar zeker op een sluwe slimme manier zie je dat die journalisten hun eigen graf hebben gegraven. Maar ook advocaten van aanzien die het aanleggen met de rechtelijke macht of het Openbaar Ministerie kunnen denken dat ze onaantasbaar zijn, maar huilen meer dan ze lachen als ze zichzelf terug moeten trekken uit een megaproces Holleerder. Klein en nietig is de eenling die denkt tegen academische stromen te kunnen opzwemmen. Maar ze spelen elkaar niet alleen de baantjes toe nee ook gunsten maar voornamelijk hoge salarissen in onbeduidende baantjes of commissariaten. Geld is dus macht. Simon Kuipers de econoom huidig voorzitter van het College van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen had zijn vriend opvolger Sibrand Poppema al uitgekozen. Maar het salaris macht tegenwoordig niet hoger zijn dan het salaris met onkostenvergoedingen dan van de Minister President. Dus dan maak je bepaalde constructies. De Rijksuniversiteit Groningen verwierf de Allersmaborg in Ezinge bij de stad Groningen. De Allersmaborg was zwaar verwaarloost en door een slimme constructie werd de verwaarloosde borg in erfpacht gegeven aan de Rijksuniversiteit. De borg zal ondermeer worden gebruikt als gasthuis voor wetenschappers faculteitsbesturen die er willen vergaderen en studenten ofwel de zogenaamde oud studenten de Alumni. Maar er moet dus wel een gastvrouw zijn van de borg en dat werd dus Mevrouw Paoppema. De familie Paoppema mag in een deel van de prachtige verbouwde borg wonen jazeker Gratis en voor niets. Hoeven geen huur, gas water en elektriciteit te betalen. Daarnaast mogen ze in de luxe gastenverblijven hun eigen gasten ontvangen. Nou de Minister President mocht willen dat deze gratis en voor niets op de prachtige statige " Allersmaborg " zou mogen wonen. Nu uit dat nest van macht en status kwam ik dus. Een nakomertje buitenbeentje die vanaf zijn vroege jeugd op verschillende gedachtes hinkelde. Vandaar dat ik in een verhaal deze prachtige wonderlijke liefde niet zomaar kan beschrijven. Macht status maar eveneens de kracht van een onvoorspelbare liefde zijn als water en vuur.

Word vervolgd.

Vanaf de kleuterschool was ik al stapelgek op mijn kleine vriendje Japie. Japie was een blond klein jochie die net als " Pietje Bel " zo lief ondeugend was. Niets vreemd dat ik te vuur en te zwaard mijn kleine lieve vriendje verdedigde. Vanaf dat wij elkaar ontmoetten op de kleuterschool was ik gelijk tot hem aangetrokken eigenlijk tot hem veroordeeld. Zijn liefde was als het licht'. Vanaf het begin zaten wij, liepen wij naast elkaar. Niemand kon tussen onze hechte vriendschap komen. Maar zijn vader was burgemeester geweest in de Oorlog dus een NSB burgemeester. Zijn moeder en mijn moeder hadden overeenkomsten namelijk zijn vader was vijftienjaar ouder dan zijn moeder. Maar mijn vader was in de oorlog verzetsstrijder geweest en had in zijn gigantische woning in de Plantage in Amsterdam vele Joodse onderduikers gehad. Hadden dus veel mensen naar Noord Nederland gebracht en laten onderduiken. Als jochie tegen stromen inzwemmen ik mocht dus eigenlijk niet omgaan met Japie was vechten tegen oude banden.