Advertenties / Onze sponsors Geen ads!


Annas geile SM-spel

Dit is een verhaal uit de categorie SM.
Al een tijd lang had Anna Erik's SM en Bondagespel moeten ondergaan. Dat hetdaarbij vaak heet toe ging was te verwachten, vooral als Anna vastgebondenwas op het bed of aan het kruis. Ze verwachtte dat Erik vandaag als hij vroegthuis zou komen wel weer het wekelijkse geile spel zou willen. Maar Anna namzich voor nu maar eens de rollen om te draaien. Ze wou nu Erik wel eenszodanig vastbinden dat hij zich niet meer kon verweren of bewegen. De gedachtedaaraan maakte Anna zodanig geil dat ze zeker van plan was haar zin door tezetten.Erik was inderdaad vroeg thuis, zelfs eerder als Anna had verwacht en net ophet moment waarop Anna, door haar geile gedachten, haar kutje aan het vingerenwas. Met haar rok omhoog geschoven en zonder broekje stond ze midden in dekamer toen Erik ongemerkt binnen kwam."Zo liefje ben je lekker geil" zei hij. "Dan kunnen vanavond weer eens een lek-ker geil SM spel doen". Dat had Anna dus wel verwacht. Maar ze reageerdemeteen en zei "dat is prima maar dan ben jij vanavond eens mijn slaaf en doe ikmet je wat ik wil, anders gaat het hele feest niet door". Erik keek haarverbaasd aan. Hij had zo'n antwoord van haar niet verwacht. Eigenlijk voeldehij er niet veel voor maar als er dan helemaal niets te versieren viel, dan zouze haar zin krijgen. "Van mij mag ze", dacht hij, "de volgende keer straf ikhaar dan extra".Anna nog flink opgewonden trok opeens haar kleren uit met de bedoeling Erik nogmeer op te hitsen. Daar slaagde ze dan ook wel in want Erik kwam op haar toe enwilde haar bij haar borsten en kutje pakken."O, nee vriendje dat gaat niet door je wacht maar af wat ik vanavond ga doen"zei Anna. Het enige wat je mag doen is je ook helemaal naakt uitkleden dan kanik lekker geil worden en jou daarna nog beter bewerken. Eindelijk was de avondaangebroken en dat was ook wel nodig want Anna kon zich nauwelijks nogbedwingen. Al gedurende een tijd was haar kutje reeds nat en ze wou zo snelmogelijk het geile spel beginnen.Ze trok Erik mee naar hun speciaal voor SM en Bondage spel ingerichte kamer."Zo knaap jou zal ik vanavond eens goed bewerken en als je niet goed meewerktstraf ik je wel, en je zult deze avond dan niet gauw vergeten" meende Anna. Zeduwde Erik tegen de aan de muur bevestigd kruis en maakte hem met riemen daaraan vast. Hij stond daar wijdbeens geheel naakt. Ook z'n hoofd was vastge-maakt. Anna had de riemen stevig aangetrokken zodat Erik zich nauwelijks nogkon bewegen. Zo nu zal ik eerst dat slappe lulletje van jou eens stijf makenen daarna zal ik die eens goed gaan afbinden. Als jij niet meewerkt pak ikde zweep en doe hetzelfde wat jij altijd met mij hebt gedaan. De zweep gaat danwel over je lul en net zo hard als jij hem altijd over m'n kut liet gaan. Dusje weet het spartel maar niet tegen. Anna begon met haar hand z'n lul temasseren tot hij al bijna stijf was en zei "zo nu neem ik hem in de mond enbewerk hem verder en ik raad je aan om niet klaar te komen".Klaarkomen mag je alleen als ik het wil en zeg en dan ook nog daarin waar ikhet hebben wil. Maar voorlopig ben ik met jouw nog lang niet zover. Erik's lulwas al flink gegroeid en was al flink stijf. Het was al voldoende voorhetgeen Anna van plan was. Ze nam een koord bond die strak om zijn ballen ennog eens om z'n lul. Het was zo strak dat Erik kreunde van lichte pijn. Annanam nog een koord en maakte die strak vast achter Erik's eikel. De beideuiteinden van het koord maakte Anna vast aan het kruis waardoor Erik's lulprecies mooi recht vooruit bleef staan. Z'n ballen en eikel werden al enigzinspaars van kleur."Zo mannetje die lul van jou blijft voorlopig wel goed hard en stijf en spermazal er wel niet veel uit kunnen komen daarvoor is het te strak afgebonden" zeiAnna. En nu zal ik die lul eens met het spaanse rietje gaan bewerken opdezelfde manier als jij altijd doet bij mijn afgebonden tieten. Anna pakte hetrietje en begon zachtjes op de z'n lul te slaan. Erik kreunde want hoe voeldehet wel degelijk vooral toen Anna wat harder begon te slaan. Erik's lichaamwipte telkens op als het rietje z'n lul raakte. "Hou nou maar op" riep hij."Prima" antwoorde Anna, "dan ga ik nu eens met m'n tanden zachtjes die eikelvan je bewerken, in ieder geval zal ik het zachter doen als jij het met m'ntepels altijd doet". Ze nam de paars aangelopen en gloeiende eikel in haarmond en begon daaraan eerst zachtjes te zuigen daarna afwisselend zette ze haartanden in de eikel. Erik kreunde wel maar dit kreunen was zeker niet van pijnmaar eerder van opwinding Ook Anna werd steeds heter, ze voelde hoe het geilesap bij haar begon te vloeien. Het is toch wel opwindend dacht ze om eens eenman zo te bewerkenErik voelde wel hoe z'n lul verder verstrakte en hoe inwendig z'n zaad begonop te komen maar Anna die dat bemerkte hield dan even op. Ik weet wel wat iknu met je ga doen zei ze opeens. Jou lul gaat nu in m'n kutje en ik ga jouneuken. Je staat juist goed zo en als ik mij voorover buk is m'n kutje juistop de goede hoogte. Anna boog zich voorover kwam naar achter tot ze voelde hoeErik's lul tegen haar schaamspleet aan kwam. Gebukt deed ze met beide handenhaar geile natte spleet uiteen en drukte zich over de lul van Erik. De lulschoof er gedeeltelijk in. Anna bewoog heen en weer tot Erik's lul erhelemaal in zat.Ze bleef even licht bewegend in die houding. "Zo mijnheer de superneuker nu gaik eens goed neuken zonder dat jij je kan bewegen en ik neuk tot ik klaarkom enzeg dat je mag proberen te spuiten als dat nog wil. Ik wil dat sap wel hebbenmaar op het moment dat ik het wil en niet eerder. Spuit je eerder dan ga ik indie lul van je bijten als straf. Jij hebt mij zo vaak gestraft als ik te vroegklaarkwam. Erik was van de bijna van de kaart, het was toch wel lekker om zoeens door een vrouw geneukt te worden. Maar hij wist ook dat Anna het meendeals hij te vroeg klaar kwam. Hij deed alle pogingen om het uit te houden totAnna wilde dat hij spoot. Tot op dit moment lukte hem dat nog.Anna voelde dat Erik's lul telkens begon te kloppen en dan opeens het weer ophield. Nou zo was het lekker en ze duwde telkens haar kontje verder naarachteren. Ze voelde hoe het geile gevoel in haar steeds sterker en dat zeniet meer zover van een orgasme af was. "Ik ga zo komen riep" Anna, "en danmoet jij ook je lading in me spuiten als je kunt". Of hem dat lukken zou metde strak afgebonden ballen en lul betwijfelde Anna. Geen nood dacht ze, alsik klaar ben gekomen maak ik de koorden om z'n lul wat minder strak en zuig ikdat geile sap van hem er wel uit.Opeens golfde het klaarkomen door haar heen en op het zelfde moment voelde zeeen enorme lading sperma in haar kut spuiten. Oooooh Erik wat geil ooooh jaaaaspuit maar flink ik ben zo geil oooooh wat een genot. Toch wel lekker he alsik jou eens neuk en ook nog klaar mag komen en mij vol mag spuiten. Erikbeaamde het maar voegde er aan toe "wacht tot jij in de kettingen of vast zit,dan zal ik je zo bewerken dat je om genade smeekt". Anna reageerde on-middelijk. "Ho vriendje,dat kun je nu wel zeggen maar ik ben nu nog niet met jeklaar". "Jij hebt mij vaak op bed vast gebonden maar ik jou nog niet en dat gaik nu doen".Ze maakte Erik van het kruis los. Erik had, door de lange duur dat hij aan hetkruis vast gebonden was, niet meer de energie om zich te verweren. Hij werddoor Anna toen hij los was direct op het bed geduwd. Precies zo zoals zij hetwilde namelijk op z'n rug. Ze draaide meteen een koord om zijn enkels zodanigdat z'n benen strak tegen elkaar zaten. Z'n ballen en lul zaten daar ook nogtussen geklemd. Met een ruk trok Anna z'n lul tussen z'n benen vandaan paktez'n ballen vast en trok die ook naar boven. Al wat gespannen kwamen lul enballen nu boven z'n billen uit. Anna pakte een dun leren riempje deed het omz'n ballen en lul en bond net als voorheen deze flink af. Het ontlokte Erikwel een pijnlijke kreet. Hij had nooit verwacht dat Anna zo ruw met zijngeslachtsdelen zou omspringen. Desondanks vond hij het spel wel opwindend. Anna knielde naast hem op het bed en begon de lul van Erik te bewerken op eenvrij ruwe manier. "Ja hoor kreun maar ik ga toch door want ik doe nu net zoals jij altijd bij mij doet".Ze maakte snelle op en neer gaande bewegingen met Erik's lul. Het gevolg wasdat z'n lul flink groot en hard werd. Het leren riempje knelde alles af zodatde lul paars aanliep. "Zo met een stijve lul waar ik naar kan kijken hoe dikdie wordt ga jij nu lekker m'n kut likken maar eerst bind ik je handen en derest goed aan het bed vast. Anna zorgde dat Erik zich niet meer kon bewegen.Een brede riem om z'n hals en daarna met koorden aan het bed vastgemaaktzorgden ervoor dat hij ook z'n hoofd niet maar kon bewegen. Ook bond ze weereen dun koordje om de paars aangelopen eikel en zei "zo nu ga jij mij zodadelijk lekker m'n kutje schoon likken, want ik voel het geil er al uitlopen.Daarna ga je met je tong mij klaarlikken". "En als je het niet goed genoegdoet naar m'n zin trek ik hard aan het koordje om je eikel". "Dan weet je datje beter je best moet doen". Anna wist dat wat ze nu ging doen en wilde dathet ging gebeuren onherroepelijk voor haar gevolgen zou hebben als zij weereens vast gebonden was en Erik haar zou bewerken.Maar ondanks dat wilde ze het doorzetten vooral nu ze zo geil was als op ditmoment. Ze knielde over Erik's hoofd haar kutje precies boven z'n mond en lietzich langzaam op z'n gezicht zakken. Erik begon meteen haar kutje schoon telikken want hoe wist dat ze hetgeen ze gezegd had ook zou doen. Hij wildevoorkomen dat z'n toch al pijnlijk gespannen lul door haar nog pijnlijker zouworden. Erik bemerkte dat hij likken kon wat hij wou maar het geile sap vanhaar bleef maar vloeien.Ook Anna bemerkte dat haar geil bleef komen en zei "hou maar op met schoonlikken en bewerk m'n geile natte spleet maar tot ik klaar kom, misschien als jehet goed doet verlos ik je van je gespannen lul en maak ik jou ook nog eenseen keer klaar. Maar het hangt helemaal van jou af". Erik was vast beslotenhaar klaar te zuigen want hij wist dat ze daardoor meestal op een geweldigemanier klaar kwam. Ook had hij nu zelf wel behoefte om daarna door haar klaargemaakt te worden dan was gelukkig die erge geile spanning in z'n lul ook weervoorbij. Het duurde niet zolang voordat Anna gillend en steunend haarhoogtepunt bereikte en net zoals Erik verwacht had kwam ze op geweldigemanier. Wat hij niet had verwacht was de grote geile stroom sap die uit haarkut kwam. Het was zoveel dat het langs z'n gezicht liep. Nog hevig natrillenden schokkend zat Anna's kutje nog op z'n mond. Anna kwam overeind maakte hetkoordje los dat om z'n eikel zat."Zo je hebt goed je best gedaan ik zal nu voorzichtig je lekkere harde paal metm'n mond gaan bewerken en je mag alles in m'n mond spuiten". Erik was al langblij dat ze nu zijn gespannen en kloppende lul ging helpen Hij wilde maar al tegraag, ondanks dat zij nu de meesteres was geweest, spuiten want hij voeldedat er een flinke lading zou komen en dat het nu lang zou duren voor hij zougaan spuiten. Opeens spoot met kracht het hete sap in Anna's mond die hetnauwelijks allemaal zo gauw kon doorslikken. Op het moment dat Erik zijnlading kwijt raakte ging een golf van genot en voldoening door haar heen. Hetwas toch wel heel erg prettig om zo eens een man te bewerken. Anna maakte Eriklos en uitgeput lagen beiden op het bed. Oke zei Erik, het was erg fijn eensde slaaf te zijn maar je weet wat je nu te wachten staat als ik de volgendekeer jou als slavin ga gebruiken. Ik heb dan helemaal geen pardon meer met jewant dat had met mij vanavond ook niet. Prima zei Anna maar dan alleen maaronder de voorwaarde dat het om en om gaat. De ene keer ben ik de slavin en deandere keer jij de slaaf. Erik vond het prima in beide gevallen was het heelerg geil en opwindend. Beiden besloten het nog vaak te herhalen.