Advertenties / Onze sponsors Geen ads!


de huisdame

Dit is een verhaal uit de categorie Plassex.
Chantal werkte nu een half jaar in de villa van de schatrijke bankier De- bleu. Ze was aangenomen als huisdame en moest daarom toezicht houden op de twee zonen van de familie, de zes- tienjarige Frans en de twee jaar ou- dere Michel. Zelf was ze achtentwin- tig. De bankier en zijn vrouw waren
meestal afwezig voor hun werk en dan
kwam ze vaak in de verleiding zich
sexueel met Frans en Michel
in te laten. De gedachte aan het kun-
nen verliezen van haar goed betaalde
baan weerhield haar ervan.
Op een middag, aan het begin van de
schoolvakantie van de jongens, lag ze
languit op haar bed en vingerde zich.
Buiten hoorde ze een krakend geluid,
ze sprong op en zag de auto tegen de
muur van de garage staan. Ze rende
naar beneden en zag Michel en Frans
ontredderd naar de auto kijken, waar-
van het voorspatbord totaal verkreu-
keld was. "Ik wilde hem even
in de garage zetten," mompelde Frans.
"Je bent pas zestien," zei Chantal
verwijtend. "Mee naar boven," beval
ze en ze dreef de twee knapen voor
zich uit. Ondanks haar jeugdige leef-
tijd hadden de jongens ontzag voor
haar, waardoor de jongens naar boven
vlogen. Ze joeg hen haar kamer in en
sloot elk op in een van de beide kas-
ten. Ze trok haar schoenen en broekje
uit en ging op bed liggen. Ze staarde
over haar naakte onderlijf met de dik
behaarde venusheuvel. Met beide
handen betastte ze zichzelf, wreef
over haar buik en tussen haar dijen.
Ze streelde de schaamlippen en werd
geil, mede doordat ze de beide jong-
ens hoorde schelden. "Wat een rot-
wijf," riep Frans vanuit de ene kast.
"Kun je me horen?" "Ja," riep Michel
terug, "wat een kutwijf! Ze moet eens
een goede beurt hebben!" Chantal
glimlachte bij he horen van de con-
versatie, ze wreef intenser, vingerde
heftiger en kwam klaar. Het werd wat
rustiger in de kasten tot
na een uur, terwijl Chantal zich nog
streeds streelde. "Michel!," riep
Frans, "ik moet plassen, ik hou het
niet meer." "Ik ook," schreeuwde Mi-
chel, "Hier staan een paar laarsen.
Die ga ik vol zeiken, dan kan ze met
haar poten in m'n zeik staan!" Chan-
tal vloog verschrikt overeind. Het
waren haar gevoerde laarsjes en die
kon ze daarna wel weggooien. Ze rende
naar de kast waar Michel opgesloten
zat en opende die. Michel had zijn
penis al uit z'n gulp. "Eruit!"
beval ze. "Hier is de badkamer." Ze
wierp de deur naast de kast open.
Daarna rende ze naar de andere kast
en opende die. Frans stond er licht
voorover gebogen, de handen in het
kruis gedrukt. De urine sijpelde tus-
sen zijn vingers door, hij had het
niet meer kunnen houden. Chantal trok
hem uit de kast en duwde haar hand
tegen het doorweekte kruis van zijn
broek. Op dat moment kwam Michel te-
rug. Hij zag op het bed haar broekje.Het drong nu tot hem door
waarmee ze bezig was geweest en dat
ze al die tijd op bed moest hebben
gelegen met haar slipje uit. In een
opwelling van bronstige drift trok
hij haar achteruit, weg bij Frans.
Hij wierp haar op het bed en schoof
haar jurk omhoog. Het naakte witte
vlees en de donkere beharing tussen
haar liezen deed zijn bloeddruk oplo-
pen. Hij stortte zich op haar, intus-
sen de penis uit zijn gulp trekkend.
Met haastige bewegingen frommelde hij
zijn lul tussen de schaamlippen,
instinktmatig wetend wat hij doen
moest. Hij perste zijn penis in haar
pruim en stootte toe, bevangen door
een immense wellust. Michel voelde
dat ze op zijn binnendringen niet af-
werend reageerde, het was net of ze
hem hielp beter in haar te komen. Ze
verschoof haar onderlijf, zijn penis
gleed tot aan de wortel in haar
vochtige kut. Michel bewoog zich hef-
tig op en neer, zijn naakte eikel
werd geprikkeld door de samentrek-
kingen van haar schede. Chantal
hijgde, Michel kreunde en kwam klaar.
Hij zakte al spuitend diep tussen
haar gespreide benen en meende haar
te voelen trillen. Chantal onderging
inderdaad het voorstadium van een or-
gasme toen de jongen in haar ejaku-
leerde, maar kwam niet tot een volle-
dige bevrediging. Michel zuchtte van
genot en trok zich terug. Hij zag het
geil op Chantals schaamlippen. Frans
had met grote ogen de paring gevolgd.
Michel mompelde: "Jij ook..dan hebben
we het samen gedaan." Hij duwde
Frans naar het bed, waar Chantal
roerloos op lag met haar benen wijd.
Frans trok zijn gulp open en hield
zijn penis gereed. Hij plofte tussen
Chantals dijen en stootte zijn lul in
de schuimende schede. "Oh..ik voel je
natte broek..", kreunde ze. "Je neukt
me met je natte broek aan." Frans
ramde zijn penis diep in haar kut,
kwaad omdat ze hem in zijn broek had
laten pissn. Haar benen werden voch-
tig, ze voelde de harde jongensroede
in haar vagina bewegen en
werd geprikked. Haar klit gloeide, de
klimaks naderde nu snel. Ditmaal kwam
ze klaar en lag schokkend onder de
opgezweepte jongen. Frans voelde zijn
sperma komen en kreunde. Huiverend
van genot loosde hij zijn zaad in de
stuiptrekkende kut van de jonge
vrouw. Bevend van wellust lag hij op
haar en liet zijn hete geil in haar
spuiten. Dan trok hij zich van Chan-
tal los, aan zijn jeans kleefde het
sperma. Ook Chantal zag het, ze lis-
pelde : "Trek ze maar uit, ik
zal ze wel wassen." De jongens ontde-
den zich van broeken en slips, ze
wasten zich in de badkamer en keken
naar Chantal die haar jurk uittrok en
haar kut ging uitspoelen. Ze deed net
of Frans en Michel er niet waren. Het
enige wat ze nu droeg was een lila-
kleurige beha die bij haar broekje
paste. Dat lag nog als een paarse
vlek op de sprei van haar bed. De
jongens kregen een stijve bij het
zien van de vrijwel naakte Chantal.
Ze stond voorover gebogen bij
de wastafel en waste haar kruis. Haar
lichaam was mooi om te zien, slank en
lenig. Michel sloop achter haar en
haakte de bustehouder los. Hij trok
die triomfantelijk van haar schouders
zodat haar borsten naakt en spits om-
laag hingen. Chantal deed net of het
haar niet aanging en droogde zich af
tussen haar dijen. Michel trok haar
achterover en kneep in haar tieten.
Zijn hand gleed over haar blote buik
omlaag en greep tussen haar dijen.
Hij duwde twee vingers in haar
kut en voelde hoe ze daarop met
lichte schokjes reageerde. Zijn lul
stond hard tegen haar naakte heup.
Hij tilde haar op en droeg haar, als-
of ze nauwelijks iets woog, naar het
bed. Met een zwaai liet hij haar er
op neer vallen en drukte zijn blote
onderlijf tussen haar dijen. Hijgenden kreunend naaide hij de naakte
vrouw, beheerst door een nog heviger
begeerte dan de eerste keer. Chantal
bewoog zich onder hem, belust op haar
eigen genot. Ze kreeg een
orgasme en voelde de eikel spuitend
in haar kut bewegen. Nadat Michel
zich bevredigd had, werd ze beklommen
door Frans. De jongere broer deed in
hete hunkering niet onder voor Mi-
chel. Ook hij lag met verkrampte
spieren en gespannen billen op de
naakte Chantal en neukte zich naar
een hoogtepunt. Chantal voelde het
sperma van de twee jongens in haar
kruis lopen en ademde snuivend. On-
danks de realiteit van het gebeurde,
besefte ze nauwelijks dat ze
zich door hen had laten neuken. Dat
drong pas goed tot haar door toen ze
Michel en Frans uit haar kamr zag
verdwijnen. Die avond had ze er moei-
te mee gewoon aan tafel te verschij-
nen. De jongens namen haar met steel-
se blikken op en dachten aan het
naakte lijf onder haar jurk. Die
avond lag ze lang te fantaseren over
de verdere uitspattingen die ze met
de beide jongens zou kunnen organise-
ren. Toen de volgende middag Michel
en Frans op de deur van haar
kamer klopten, wist ze dat de jongens
voortzetting verlangden van hun ero-
tische avonturen. Chantal deed open,
slechts gekleed in een luchtige peig-
noir. "We komen je neuken," zei Mi-
chel. Haar mond viel open. "Goed,"
zei ze, "kom binnen. Maar van tevoren
wil ik graag iets bepraten." "Wat
dan?" vroeg Michel. "Gisteren," begon
ze ademloos, "toen Frans..met zijn
natte broek...dat vond ik zo..eh.."
"Geil," vulde Michel aan. Ze knikte.
"Nou, dan doen we dat toch,"
zei Michel grijzend. "Moet Frans weer
in z'n broek pissen?" Frans keek ge-
geneerd. "Nee.. ik wil op hem plassen
voordat jullie me neuken," stamelde
ze. Michel rukte haar peignoir open
en betastte haar borsten. "Je bent
een geil varken," zei hij, "waar wou
je dat doen?" Chantal bukte zich en
trok onder het bed een opgerold zeil-
doek tevoorschijn met daarin een ste-
vig katoenen laken. "Hierop" zei ze.
Frans trok zijn schoenen, sokken en
hemd uit en ging op zijn rug
op het laken liggen. Michel ontdeed
zich van zijn kleren en toonde een
behoorlijke stijve. Chantal gooide
de peignoir van haar schouders en
hurkte met haar naakte billen boven
het onderlijf van Frans. Beide jong-
ens zagen de urine uit haar schaam-
spleet spuiten en de jeans van Frans
doorweken. Chantal bewoog haar pis-
sende kut draaiend boven het kruis.
Hij voelde haar hete pis door zijn
broek dringen en zijn buik en dijen
nat maken. Zijn penis werd
er stijf van. Chantal piste zich leeg
en kwam overeind. Michel sloeg klet-
send tegen haar kont en trok haar
naar het bed. Hij stortte zich op de
wild bewegende Chantal en neukte haar
stormachtig. Hun naakte lijven wreven
genotzuchtig over elkaar, zijn penis
boorde in haar vochtige kut en raakte
bij elke slag haar gezwollen kitte-
laar. Chantal bewoog zich onder hem
als een loopse teef. Michel voelde
hoe geil ze was en hoe heet ze klaar-
kwam. Met heftige rukken
bevrijdde hij zijn lichaam van de
spanning die het overtollige zaad te-
weeg bracht. Kreunend lag hij op haar
wulps draaiende lijf. "Toe maar.."
hijgde Chantal, "schiet je sperma
maar lekker in mijn kut." Brullend,
zijn lijf intens op het hare persend,
loosde Michel zijn hete geil in Chan-
tals stuiptrekkende schede. Hij rolde
van haar af en keek naar wat ze nu
ging doen. Chantal gleed van het bed
en knielde bij Frans. Ze streek met
haar hand over diens doorweekte
jeans en lispelde: "Nou mag jij het
doen.. met je natte broek op me .."
Ze trok de rits van z'n broek open en
haalde de vochtige penis eruit. "Hij
is hard," kreunde ze, "lekker hard..
vind je het ook lekker om het nat te
doen?" Frans mompelde iets onver-
staanbaars. Chantal strekte zich
naast hem uit waarbij haar billen
vochtig werden van de pis die in het
laken gedrongen was. Ze schoof haar
kont wellustig in de natte plek heen
en weer en trok aan de lul
van Frans. Hij wendde zich op haar en
zakte tussen Chantals gespreide be-
nen. Ze kreunde en klemde zijn onder-
lijf tussen haar dijen. Haar hand
leidde zijn penis in haar van geil
kleverige kut. Frans stootte toe en
bewoog zijn lendenen al neukend. "O..
lekker.." hijgde Chantal, "je perst
de zeik uit je broek..ik voel het in
mijn kruis lopen.." Chantals schaam-
haar raakte doorweekt en haar buik
vochtig terwijl de jongen haar ont-
stuimig neukte. Chantal raakte
in een roes van perverse lust, haar
klimaks naderde snel en met schokkend
bekken lag ze onder Frans klaar te
komen. Hij raakte, luisterend naar
het slobberen en flodderen van zijn
doorweekte jeans in haar kruis, bui-
ten zinnen van geilheid. Hij perste
zijn bovenlijf op haar tieten en
gromde wellustig. De kloppende eikel
braakte het sperma uit als een vul-
kaan. Dampend spatte het in haar
drijfnatte kut. Stotend leegde Frans
zijn ballen waaruit het zaad
heet en hitsig opwelde. Met een
schorre kreet beeindigde hij zijn
zaadlozing en lag rillend op de naak-
te vrouw. "Nou mogen jullie.. op me .
.. pissen," stamelde ze hees. Frans
duwde zich op en trok zijn broek die
van voren besmeurd was met sperma,
uit. Michel kwam van het bed en hing
zijn penis boven Chantals borsten.
Frans nam haar onderlijf voor zijn
rekening. Als bij afspraak spoten ge-
lijktijdig de stralen uit hun eikels.
De warme stromen verspreidden
zich over Chantals naakte lichaam.
De pissende jongens lieten het hete,
zinderende sap over haar tieten spat-
ten en over haar buik sproeien. Ze
pisten tussen haar benen en tegen
haar kut waarbij Chantal zich in on-
geremde wellust kromde en haar lich-
aam kronkelend bewoog. De urine droop
aan alle kanten van haar lichaam, een
beekje liep vanuit de liezen in haar
kruis. Frans ging zich wassen, en
terwijl Michel keek naar de schokken-
de Chantal zwol zijn penis en
stond strak boven zijn balzak. Hij
had zin haar te neuken en werd bloed-
geil. Ook al was ze nat, hij zou zich
daarna direkt kunnen wassen. Aarze-
lend stond hij op en naderde de vrouw
die een ongekende sensualiteit uita-
demde. Hij knielde tussen haar wijd
openliggende benen en duwde de eikel
in haar spleet. Chantal trok de jeans
van Frans voor haar gezicht weg en
hijgde. "Je hoeft niet op me te lig-
gen als je dat niet wilt," fluisterde
ze. "Hou 'm zo, helemaal
vooraan in m'n kut." Michel bewoog
zijn penis bijna onmerkbaar, de eikel
rolde tussen de schaamlippen. Chantal
rilde, haar schouders schokten.


Mi-
chel neukte haar met ingehouden wel-
lust, steeds alleen de top van zijn
penis in haar kut bewegend. Chantals
borsten schudden en trilden op haar
romp als gevolg van haar extatische
bewegingen. Ze wrong haar billen heen
en weer, een laaiend vuur schoot door
haar bekken waarop ze heftig begon te
schudden. Haar orgasme maakte
dat Michels geilheid toenam. Frans
kwam uit de badkamer en keek met in-
gehouden adem naar het paar op de
grond. Michels ejakulatie naderde met
rasse schreden. Chantal zag zijn in
vervoering vertrokken gezicht en
voelde de zwellende eikel in haar
kut. In een roes van wellust riep ze:
"Spuit het over me heen." Michel, die
wist wat tijdig terugtrekken beteken-
de van enkele vroegere ervaringen met
schoolvriendinnen, rukte zijn penis
terug en liet het sperma
met een wijde boog over Chantals lijf
schieten. Hij raakte haar tieten en
spoot meerdere kwakjes over haar
buik. Chantal greep met beide handen
in het over haar gespoten geil en
riep: "Lekker..jongens..spuit me on-
der." Ze grabbelde in het sperma en
wreef het over haar tieten uit,
smeerde het over haar buik en heupen
en doordrenkte haar natte schaamhaar
ermee. Frans stond erbij te kijken
met een zwellende lul. "Nu dat van
Frans nog," kreunde Chantal. Ze
greep naar de pnis en trok met glib-
berige vingers aan de harde roede.
Frans liet zich op de knieen zakken
en zich afrukken door de van harts-
tocht bezeten vrouw. Hij zag zijn
sperma wegschieten en door Chantals
hand gericht op haar tieten spatten.
De laatste straal smakte op haar ge-
zicht waarbij het dikke geil deels in
haar geopende mond terecht kwam. Ze
slikte en proefde het sperma waarna
ze dat wat over haar wangen en bor-
sten gespat was, ook weer
uitwreef over haar huid. Ze leek wel
bezeten van wat de jongens haar te
bieden hadden. Chantal kwam op haar
knieen overeind, met beide handen
langs haar lendenen en heupen wrij-
vend. "Geef me een broek uit m'n kast
aan," zei ze, wijzend op haar kleer-
kast, "ik wil eens voelen hoe het is
met een natte broek rond te lopen."
Michel scharrelde in de kast en hoor-
de haar zeggen: "Laat maar, ik neem
de jeans van Frans wel." Het ging
stroef maar ze kreeg de broek
omhoog. Ze klapte met beide handen op
haar billen en dijen, zodat het vocht
eruit spetterde. Chantal stond recht-
op, de benen stijf tegen elkaar. Een
huivering deed haar tieten schomme-
len. "Ik ga pissen," zei ze. Ze liet
haar plas lopen zodat de urine bij
haar enkels uit de broekspijpen liep.
Ze zakte op het laken en rolde zich
om en om. "Geef me die borstel," zei
ze, wijzend op een kleerborstel met
een dikke ronde steel. Michel reikte
haar die aan, ze trok de gulp
van de jeans open en stak de steel
van de borstel erin. Aan haar bewe-
gingen merkten de jongens dat die in
haar kut terechtkwam. "Nou jullie
weer pissen," beval ze met schorre
stem. Michel en Frans stelden zich
weer bij haar op en richtten hun pe-
nissen op het kronkelende lijf. Chan-
tal leek in niets meer op de strakke,
zich in de plooi houdende huisdame,
ze leek meer op een woeste bacchante
die zich in perverse geilheid kromde.
De jongens beplasten haar van
boven tot onder terwijl ze kreunend
op de grond lag en leek te worstelen
met de houten steel tussen haar dij-
en. Druipend van urine kwam ze klaar
en lag sidderend en stuiptrekkend op
het laken, haar lichaam soppend in de
plassen onder haar. De scheiding op
haar shedel was verdwenen, Chantals
haren hingen nat en in slierten om
haar gezicht dat vertrokken was in
een uitzinnige hartstocht. Frans keek
naar het krimpende lijf en liep naar
de badkamer. De jongens
kleedden zich aan en lieten haar lig-
gen, haar druipende lichaam vastge-
kleefd aan het laken. "Ze is hard-
stikke gek," zei Frans. "Ze is zo
geil als boter," zei Michel. "Maar we
kunnen haar naaien wanneer we zin
hebben, dat zit er dik in. Zullen we
haar vanavond nog een beurt geven?"
"Da's afgesproken," zei Frans.....